Klaverundervisning for begyndere

Klaverundervisning begynder

Hvad kan du lære?

Nogle er gode til at læse noder. Andre er gode til at spille efter gehør.

Selv når vi spiller efter noder, er vores gehør aktivt. Gehøret kan dog trænes, uanset hvilket niveau det er på.

Jeg underviser både i spil efter gehør, og efter noder. Jeg lægger vægt på, at du bliver dus med instrumentet. Så det bliver lettere og lettere for dig at spille, jo mere du øver dig.

Du bør have et klaver eller keyboard i hjemmet

Du kan ikke lære at spille klaver uden at øve dig.

Hjemmearbejdet består af flg.:

  • Opvarmningsøvelser
  • Fingerteknik
  • Nodespil
  • Gehørsspil
  • Improvisation
  • Aktiv lytning

De enkelte discipliner kan vægtes mere eller mindre.

Der er ikke nogen regel for, hvor meget du skal øve dig. Men 10 minutter hver dag er bedre end en time en gang i mellem.

Jeg underviser også online!